Retraites

Artikelindex

De verschillende 10 daagse Yoga & Meditatie Intensives:

Raja Yoga Docenten Opleiding
Voor de Raja Yoga Docenten Opleiding kunnen alle modules op willekeurige volgordes worden gevolgd. Alleen voor Module V geldt dat de deelnemers meerdere van de voorgaande modules of een gelijkwaardige opleiding gevolgd moeten hebben om aan deze module deel te nemen. In deze retraite worden de deelnemers geacht zelf 1 les te verzorgen.

 


Module I

Inleiding tot  ‘De Yoga Sūtras van Patañjali’

 Fleur de Lys intensiv verder


Deze eerste module biedt iedereen die al ervaring heeft met yoga en/of meditatie een prachtige kennismaking met en verdieping van de Yoga Sutra's van Patanjali en daarmee tot de essentie van de klassieke yoga filosofie.

Ethiek is Levenskunst
In deze 10-daagse Intensive behandelen we Hoofdstuk I en II van de 'Yoga Sutra's van Patanjali’:

- Een uitgebreide studie en praktische toepassing van de eerste vier stappen van yoga en meditatie

- Levensethiek

- De verschillende stadia van hoger bewustzijn.

- Verschillende meditatietechnieken.

- Praktische uitdrukkingen van liefde

- De filosofie van de kleśas, of oorzaken van lijden en ethiek van het yogapad als levenskunst

Asana’s
Er is een kennismaking met verschillende stijlen van yogabeoefening, aangepast aan het ritme van de dag en de seizoenen: 's Ochtends ligt er meer accent op shakti asana’s: actieve, krachtige asana’s, soms aangeboden in een dynamische flow, altijd gevolgd door ontspanning. 's Avonds besteden we meer aandacht aan shiva asana’s: verstilde en meditatieve vormen.

Pranayama
Adem en energiebeheersingHet leren werken en spelen met fysieke ademhaling, subtiele pranastromen en mentale energie.

Meditatie training
Op gedegen wijze worden verschillende lijnen van meditatie behandeld en verdiept. En wordt er uitleg en begeleiding gegeven op het pad naar hogere stadia van bewustzijn.
 
Integratie van Yoga in het dagelijks leven

Hoe leef je als een yogi? Hoe pas je yogaprincipes en -beoefening toe in je dagelijkse leven?
 
Voorbereiding
De voorbereiding voor deze module bestaat uit het lezen van de eerste twee hoofdstukken van 'De Yoga Sutras van Patanjali'.

Deelname
Om deel te kunnen nemen aan deze Intensive Module dient men eerst beide Yoga & Meditatie Basis Retraites te hebben gevolgd, of een anderszins vergelijkbare ervaring hebben in yoga en meditatie.

Literatuur
'Yoga Sūtras van Patañjali', Dr I.K. Taimni
'Yoga Sūtras van Patañjali', volgens A.A. Bailey, uitgave Mirananda
'Meditaties op de Yoga Sutra's van Patanjali', Elleke van Kraalingen, uitgeverij Tattwa*
'Meditatie en Imaginatie’, Elleke van Kraalingen, uitgave Ankh-Hermes*
'Yoga Dipika', B.K.S. Iyengar
‘Yoga als levenskunst’, B.K.S. Iyengar, uitgave Altamira
‘Yoga Anatomie’, L. Kamirof.

* Zijn verkrijgbaar op La Borde Blanque

 

Module II

Vervolg van  ‘De Yoga Sūtras van Patañjali’: Innerlijke vrijheid

Deze 10-daagse Intensive module is een vervolg op module 1, maar kan ook als eerste module, of als afzonderlijke retraite worden gevolgd.  
We beginnen de tekst van het oude yoga geschrift Hatha Yoga Pradipika en sluiten van hieruit aan op het einde van hoofdstuk 2 van de Yoga Sutra's van Patanjali, bij de laatste stappen van Raja Yoga.  Verder behandelen we Hoofdstuk III en IV van hetzelfde boek. Thema's die in de filosofie behandeld worden: 

Hatha Yoga Pradipika:

- Hatha yoga en Raja Yoga
- Yoga in haar cultuurhistorie
- Voeding in yoga
- Hoe een ruimte te creëren voor asanas
- Hoe een asana programma op te bouwen
- Bandhas en mudras
- Pranayama

Yoga Sutra's
- De laatste 4 stappen van Raja Yoga
- Innerlijke vrijheid
- Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen.
- De relatie tussen geest en natuur

Asana’s
Er is een kennismaking met verschillende stijlen van yogabeoefening, aangepast aan het ritme van de dag en de seizoenen: 's Ochtends ligt er meer accent op shakti asana’s: actieve, krachtige asana’s, soms aangeboden in een dynamische flow, altijd gevolgd door ontspanning. 's Avonds besteden we meer aandacht aan shiva asana’s: verstilde en meditatieve vormen.

Pranayama
Adem en energiebeheersing. Het leren werken en spelen met fysieke ademhaling, subtiele pranastromen en mentale energie.

Meditatie training
In elke Intensive worden op gedegen wijze verschillende lijnen van meditatie behandeld en verdiept. En wordt er uitleg en begeleiding gegeven op het pad naar hogere stadia van bewustzijn.
  
Integratie van Yoga in het dagelijks leven
Hoe leef je als een yogi? Hoe pas je yogaprincipes en -beoefening toe in je dagelijkse leven?

Deelname
Om deel te kunnen nemen aan deze Intensive Module dient men eerst beide Yoga & Meditatie Basis Retraites te hebben gevolgd, of een anderszins vergelijkbare ervaring hebben in yoga en meditatie.

Voorbereiding
Voorafgaand aan deze module dienen de Yoga Sutra's van Patanjali bestudeerd te zijn en de tekst van hatha Yoga Pradipika.

Literatuur
'Yoga Sūtras van Patañjali', Dr I.K. Taimni
‘Meditaties op de Yoga Sutra's van Patanjali', Elleke van Kraalingen, uitgave Tattwa*
Yoga Sūtras van Patañjali., volgens A.A. Bailey, uitgave Mirananda
‘Hatha Yoga Pradīpikā’, Svātmārāma, uitgave Theosophical Society, Adyar, India.
'Yoga Dipika', B.K.S. Iyengar
‘Yoga als levenskunst’, B.K.S. Iyengar, uitgave Altamira
‘Yoga Anatomie’, L. Kamirof.

* Zijn verkrijgbaar op La Borde Blanque

 

Module III

Inleiding tot De ‘Bhagavad Gita’: Wijsheid in handelen en niet-handelen

Deze module biedt een mooie inleiding tot yoga. De Bhagavad Gita wordt beschouwd als de parel van de Veda's, de oudste bekende geschriften. In de vorm van dit toegankelijke mythische verhaal worden essentiële levenswijsheden behandeld, de net als de Yoga Sutra's de basis van yoga vormen.

- Levensvragen en levensdoel
- De aard van gehechtheid
- De aard van de ziel
- De aard van de natuur
- Bhakti, Jñāna, Karma en Rāja Yoga
- Handelen in wijsheid
- Leven in meditatie
 
Asana’s
Er is een kennismaking met verschillende stijlen van yogabeoefening, aangepast aan het ritme van de dag en de seizoenen: 's Ochtends ligt er meer accent op shakti asana’s: actieve, krachtige asana’s, soms aangeboden in een dynamische flow, altijd gevolgd door ontspanning.
's Avonds besteden we meer aandacht aan shiva asana’s: verstilde en meditatieve vormen.

Pranayama 
Adem en energiebeheersing: Het leren werken en spelen met fysieke ademhaling, subtiele pranastromen en mentale energie.

Meditatie training
In elke Intensive worden op gedegen wijze verschillende lijnen van meditatie behandeld en verdiept. En wordt er uitleg en begeleiding gegeven op het pad naar hogere stadia van bewustzijn.

Integratie van Yoga in het dagelijks leven
Hoe leef je als een yogi? Hoe pas je yogaprincipes en -beoefening toe in je dagelijkse leven?

 
Deelname
Om deel te kunnen nemen aan deze Intensive Module dient men eerst beide Yoga & Meditatie Basis Retraites te hebben gevolgd, of een anderszins vergelijkbare ervaring hebben in yoga en meditatie.

Voorbereiding
De voorbereiding voor deze module bestaat uit het lezen van de hoofdstukken 1 - 8 van de Bhagavad Gita.

Literatuur
‘Bhakti, Jñāna, Karma en Rāja Yoga’, Svami Vivekananda, uitgave Ankh-Hermes
‘Op weg met de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
‘Vrijheid volgens de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
‘Meditatie en Imaginatie’, Elleke van Kraalingen, uitgave Ankh-Hermes*
'Meditaties op de Yoga Sutra's van Patanjali', door Elleke van Kraalingen*
'Yoga Dipika' B.K.S.Iyengar
‘Yoga als levenskunst’, B.K.S. Iyengar, uitgave Altamira

* Zijn verkrijgbaar op La Borde Blanque


Module IV

Vervolg van De ‘Bhagavad Gita’
Deze module biedt een vervolg op module 3 en de studie van de Bhagavad Gita, maar kan ook in een andere volgorde of als afzonderlijke retraite worden gevolgd. In de vorm van dit toegankelijke mythische verhaal worden essentiële levenswijsheden behandeld, de net als de Yoga Sutra's de basis van yoga vormen. Als inleiding worden kort de hoofdpunten uit de eerste hoofdstukken op een rij gezet. In deze module behandelen we thema's als:

- Wat is God: een abstracte god, een persoonlijke god, univerele energie, liefde?
- Wat is illusie?
- Toewijding, vreugde en discipline
- De relatie tussen lichaam, bewustzijn en ziel
- De aard van de natuur
- Onthechting

Verder zullen uitgebreid aan bod komen:

Asana’s
Er is een kennismaking met verschillende stijlen van yogabeoefening, aangepast aan het ritme van de dag en de seizoenen:'s Ochtends ligt er meer accent op shakti asana’s: actieve, krachtige asana’s, soms aangeboden in een dynamische flow, altijd gevolgd door ontspanning.'s Avonds besteden we meer aandacht aan shiva asana’s: verstilde en meditatieve vormen.

Pranayama
Adem en energiebeheersing. Het leren werken en spelen met fysieke ademhaling, subtiele pranastromen en mentale energie.

Meditatie training
In elke Intensive worden op gedegen wijze verschillende lijnen van meditatie behandeld en verdiept. En wordt er uitleg en begeleiding gegeven op het pad naar hogere stadia van bewustzijn.

Integratie van Yoga in het dagelijks leven
Hoe leef je als een yogi? Hoe pas je yogaprincipes en -beoefening toe in je dagelijkse leven?

Deelname
Om deel te kunnen nemen aan deze Intensive Module dient men eerst beide Yoga & Meditatie Basis Retraites te hebben gevolgd, of een anderszins vergelijkbare ervaring hebben in yoga en meditatie.

Voorbereiding
De voorbereiding voor deze module bestaat uit het lezen van de Bhagavad Gita, met de nadruk op de hoofdstukken 9-18.

Literatuur
'‘Op weg met de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
‘Vrijheid volgens de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
'Meditaties op de Yoga Sutra's van Patanjali' door Elleke van Kraalingen*
‘Meditatie en Imaginatie’, Elleke van Kraalingen, uitgave Ankh-Hermes*
'Yoga Dipika', B,K.S. Iyengar
‘Yoga Anatomie’, L. Kamirof.

* Zijn verkrijgbaar op La Borde Blanque

 

Module V

Wetenschap van de Ziel: Yoga als Art of Living 

In deze module behandelen we het boek 'Wetenschap van de Ziel'. Dit gaat over de subtiele anatomie van de mens in relatie tot het universum: 

- De subtiele anatomie van het fysieke, etherische, astraal, mentaal lichaam, causaal, buddhisch en atmisch lichaam .
- Prāna (energie): hoe kunnen wij er bewust mee omgaan?
- Een reis door de 7 chakra’s en de 7 dimensies van de kosmos.
- Vrttis: energiewervelingen.
- Samskāras: de indrukken die wij met ons meedragen.
- Het ego en de ziel, de ziel en het universum.

Hierbij komen verschillende aspecten van de essentie van de yogafilosofie aan bod, waarbij de kennis van de voorgaande modules als bekend wordt verondersteld en wordt geïntegreerd. Verder wordt er in deze module aandacht besteed aan:

Asana’s
Er is een kennismaking met verschillende stijlen van yogabeoefening, aangepast aan het ritme van de dag en de seizoenen: 's Ochtends ligt er meer accent op shakti asana’s: actieve, krachtige asana’s, soms aangeboden in een dynamische flow, altijd gevolgd door ontspanning.'s Avonds besteden we meer aandacht aan shiva asana’s: verstilde en meditatieve vormen.

Pranayama, adem en energiebeheersing
In deze module verdiepen we het werken met subtiele pranastromen en mentale energie, mudra's en bandha's.

Meditatie training
Op gedegen wijze worden verschillende lijnen van meditatie behandeld en verdiept. In deze module zetten we een verdere stap op het pad naar hogere stadia van bewustzijn.

Yoga als Art of Living
- De Integratie van Yoga in het dagelijks leven.
- Hoe leef je als een yogi?
- Didactiek en logistiek van het lesgeven:
- Meditatie training en begeleiding
- Kennismaking met verschillende stijlen van lesgeven en lesgeven aan verschillende doelgroepen. In deze retraite wordt de deelnemers gevraagd om zelf 1 les te verzorgen.


Voorbereiding
De voorbereiding voor deze module bestaat uit het bestuderen van het boek 'Wetenschap van de Ziel', herhaling van de stof van de voorgaande modules en het uitwerken van een eigen les, voor een eigen gekozen doelgroep.

Literatuur
'Yoga Sūtras van Patañjali', Dr I.K. Taimni'
Yoga Sūtras van Patañjali., volgens A.A. Bailey, uitgave Mirananda
'Meditaties op de Yoga Sutra's van Patanjali', Elleke van Kraalingen, uitgeverij Tattwa.
‘Bhakti, Jñāna, Karma en Rāja Yoga’, Svami Vivekananda, uitgave Ankh-Hermes
‘Hatha Yoga Pradīpikā’, Svātmārāma, uitgave Theosophical Society, Adyar, India.
‘Op weg met de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
‘Vrijheid volgens de Bhagavad Gita’, Mansukh Patel, uitgave Life Foundation International
‘Meditatie en Imaginatie’, Elleke van Kraalingen, uitgave Ankh-Hermes*
‘Yoga als levenskunst’, B.K.S. Iyengar, uitgave Altamira
'Yoga Dipika', B.K.S. Iyengar
‘Yoga Anatomie’, L. Kamirof.

* Zijn verkrijgbaar op La Borde Blanque